Gebruikersvoorwaarden

Nachstehend informieren wir Dich über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Internetpräsenz www.wechange.de (im folgenden „Plattform“). Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de EU-algemene verordening persoonsgegevens is die natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de bij het bezoeken van ons platform verwerkte persoonsgegevens is verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens de wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße. 26-35, 12099 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen „aanbieder“ of „wij“).

Tot toezichthouder gegevensbescherming hebben wij de advocaat Sven Gumbrecht (e-mail: datenschutz@wechange.de) benoemd.

2. Als je ons platform bezoekt

Als je ons platform bezoekt, verzamelt onze server de volgende informatie over jouw eindapparatuur: browsertype en browserversie, bedrijfssysteem, de zojuist bezochte internetsite („Referrer“), het IP-adres en het tijdstip van het oproepen van de site.

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om een storingsvrij gebruik van ons platform te garanderen en een misbruik van onze dienstverleningen te kunnen herkennen, afweren en volgen. Verder gebruiken we de verzamelde gegevens voor statistische doeleinden om bijv. te evalueren met welke eindapparatuur en browsers ons platform wordt opgeroepen, teneinde op deze basis ons aanbod steeds aan de behoeften van de gebruikers aan te passen en te verbeteren.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening persoonsgegevens. Alle in de eerste alinea genoemde technische gegevens die op personen betrekking hebben, anonimiseren we 30 dagen na het verzamelen.

3. Gebruikersprofiel

Als je op ons platform een gebruikersprofiel aanmaakt, verzamelen wij jouw e-mailadres en een door jou vrij te kiezen gebruikersnaam (pseudoniem); zonder deze gegevens kunnen we voor jou geen gebruikersprofiel inrichten. Verder kun je vrijwillig nadere informatie, zoals bijv. een profielfoto, aan je gebruikersprofiel toevoegen.

Wanneer je een gebruikersprofiel bij ons hebt, dan kunnen we je steeds per e-mail over nieuwtjes van ons platform op de hoogte houden. Daarvoor kun je in jouw gebruikersprofiel instellen welke mededelingen je wilt ontvangen. Door de instellingen aan te passen kun je altijd een gegeven toestemming voor de toekomst herroepen.

We houden de met het gebruikersprofiel verbonden persoonsgegevens opgeslagen tot het contract via het gebruikersprofiel met ons is beëindigd. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening persoonsgegevens.

4. Betaalmogelijkheden

(1) Vrijwillige bijdrage

Al naargelang het aanbod bieden we je verschillende betaalmogelijkheden. Afhankelijk van het feit welke betaalmogelijkheid je kiest, worden verschillende gegevens verzameld.

Het opslaan van je gegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 sub a Algemene verordening persoonsgegevens). Deze gegevens verwerken we uitsluitend ten behoeve van de behandeling van de betaling alsmede voor de facturatie en het sturen van facturen. Je kunt een door jou gegeven toestemming altijd herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. Op de wettigheid van de reeds verrichte handelingen inzake gegevensverwerking heeft de herroeping geen invloed.

Neem s.v.p. in acht dat wij voor de verschillende betaalmogelijkheden (hieronder onder (a) tot (c) aangegeven) van de diensten van de Better Payment Germany GmbH (vergelijk hieronder onder cijfer 6 „Verwerker van opdrachten“) gebruik maken.

(a) Automatische incasso (SEPA)

Wanneer je ervoor kiest om via automatische incasso (SEPA-rechtstreekse overmaking) te betalen, verzamelen en verwerken wij jouw naam en voornaam, het te innen bedrag, jouw e-mailadres, jouw postadres, de naam van de rekeninghouder, jouw IBAN en jouw BIC.

(b) Creditcard

Wanneer je ervoor kiest om per creditcard te betalen, verzamelen en verwerken wij jouw naam en voornaam, het te innen bedrag, jouw e-mailadres en jouw postadres. Overige betalingsgegevens (nummer creditcard, naam van de houder van de creditcard) geldigheidsdatum en controlenummer van de creditcard) worden door de Better Payment Germany GmbH (vergelijk hieronder onder cijfer 6 „Verwerker van opdrachten“) verzameld; deze gegevens worden niet door ons verwerkt.

(c) PayPal

Wanneer je ervoor kiest om met PayPal te betalen, verzamelen en verwerken we jouw naam en voornaam, het te innen bedrag, jouw e-mailadres en jouw postadres. Overige betalingsgegevens (PayPal log-in-gegevens) worden door de Better Payment Germany GmbH (vergelijk hieronder onder cijfer 6 „Verwerker van opdrachten“) verzameld; deze gegevens worden niet door ons verwerkt.

Neem s.v.p. in acht dat voor de gegevensverwerking die bij de betaling via PayPal plaatsvindt, uitsluitend de eigenaar van deze dienst, de PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (vergelijk hieronder onder cijfer 6 „Verwerker van opdrachten“) verantwoordelijk is. Voor de betaling via PayPal moet je je met jouw toegangsgegevens in je gebruikersaccount bij PayPal aanmelden.

(2) Dienstverleningen met verplichte betaling

Wanneer je op dienstverleningen met verplichte betaling van ons platform een beroep doet, verzamelen we behalve het e-mailadres en de gebruikersnaam ook jouw werkelijke naam resp. firma alsmede jouw woonadres resp. vestiging van de firma. Deze gegevens zijn voor het afsluiten van een contract met ons van essentieel belang; we verwerken ze ten behoeve van het uitvoeren van het contract volgens Artikel 6 lid 1 sub b Algemene verordening persoonsgegevens. We houden de gegevens opgeslagen tot alle wederzijdse eisen uit het contract definitief zijn vervuld  en alle handels- en fiscaal-juridische bewaringstermijnen zijn afgelopen.

5. Geen automatische beslissing over een contract, geen profiling

Bij de beslissing over het afsluiten van een contract zien we af van automatische beslissingen en van profiling.

6. Verwerker van opdrachten

Voor de exploitatie van ons platform maken we gebruik van de dienstverleningen van volgende verwerkers van opdrachten volgens artikel 28 Algemene verordening persoonsgegevens:

– voor het Webhosting: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland,

– voor de IT-begeleiding: sinnwerkstatt Medienagentur GmbH, Oranienstraße 183, 10999 Berlijn, Duitsland,

– voor de afwikkeling van betalingen: Better Payment Germany GmbH, Rosenthaler Straße 34/35, 10178 Berlijn, Duitsland,

– voor de afwikkeling van betalingen: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg

– voor het verzenden en beheren van e-mails: Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac

– 75012 Parijs, Frankrijk,

– ter ondersteuning van onze boekhouding in verband met dienstverleningen met verplichte betaling: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg, Duitsland.

7. Bijdragen

Wanneer je op ons platform een bijdrage schrijft, bijv. een discussiebijdrage of de aankondiging van een evenement, publiceren wij jouw bijdrage en slaan deze op de betreffende plek op ons platform samen met jouw gebruikersnaam op. Daarbij kun je in jouw gebruikersprofiel vastleggen welke informatie uit jouw gebruikersprofiel aan wie moet worden doorgegeven.

Wanneer jouw gebruikersprofiel bij ons wordt verwijderd, blijven bepaalde bijdragen van jou op ons platofrm bestaan, opdat andere gebruikers hieraan verder kunnen werken en het verloop van een discussie verder kunnen volgen (vergelijk § 3 lid 3 van onze gebruikersvoorwaarden). We anonimiseren echter de vooraf met jouw bijdragen aangegeven gebruikersnaam. Binnen een tekst van een bijdrage zich bevindende persoonsgegevens – wanneer je bijv. daarin jouw eigen naam hebt geschreven – blijven ook bij het verwijderen van een gebruikersprofiel opgeslagen.

8. Contactformulier en communicatie per e-mail

Wanneer je ons een bericht via het contactformulier op ons platform of per e-mail stuurt, slaan we jouw bericht met de daarmee gestuurde gegevens van de afzender (naam, e-mailadres en eventueel van jouw e-mail-programma toegevoegde nadere informatie) op. Voor het ontvangen en opslaan van jouw berichten alsmede voor het verzenden van onze e-mails aan jou benutten wij de dienstverleningen van onze e-mail-provider (zie hierboven) die voor ons als verwerker van opdrachten volgens artikel 28 Algemene verordening persoonsgegevens actief wordt.

Rechtsbasis voor deze gegevensverwerking is onze terechte belangstelling, jouw bericht te beantwoorden en ook op eventuele volgende vragen van jou te kunnen reageren (artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening persoonsgegevens). We verwijderen de met jouw bericht verzamelde gegevens uiterlijk aan het eind van het kalenderjaar dat op de laatste met jou gevoerde communicatie m.b.t. jouw verzoek volgt – onder voorbehoud van de regeling in de volgende alinea.

Wanneer je ons een juridisch relevante verklaring over een met ons bestaand contract opstuurt, is de rechtsbasis voor de verwerking, onafhankelijk van de wijze van het doorsturen, eveneens artikel 6 Absatz lid 1 sub b Algemene verordening persoonsgegevens. In een dergelijk geval verwijderen we de met jouw verklaring in verband staande gegevens, zodra alle wederzijdse eisen uit ons contract met jou definitief zijn vervuld en de handels- en fiscaal-juridische bewaringstermijnen zijn afgelopen.

De door ons ingezette mailservers werken met TLS en SSL, zodat de overdracht tussen jouw en onze mailserver gecodeerd plaatsvindt, mits ook jouw e-mail-provider tenminste een van deze codeertechnieken ondersteunt. Ook de gegevens die je in ons contactformulier invoert, worden met SSL gecodeerd aan onze server gestuurd.

9. Gebruik van cookies

Wanneer je je in jouw gebruikersprofiel hebt ingelogged, slaan wij „cookies“ op jouw eindtoestel op. Dat zijn kleine tekstbestanden, waarmee we jouw eindapparatuur kunnen herkennen, wanneer je ons platform op een later tijdstip weer bezoekt. Daarvoor is een cookie nodig dat jouw login-status weet en gedurende 60 dagen na iedere login bewaard blijft, zodat je je in dit tijdsbestek niet opnieuw met jouw gegevens moet inloggen (login-cookie).

Met behulp van andere cookies kunnen we bovendien een misbruik van onze dienstverleningen voorkomen (Cross-Site-cookie) alsmede een bepaald gedrag van een gebruiker analyseren (webanalyse-cookie), bijv. welke delen van ons platform jij gebruikt, hoelang je op ons platform blijft en wanneer en hoe vaak je op ons platform terugkeert. We plaatsen geen webanalyse-cookie, wanneer je in jouw browserinstellingen de optie „Do not track“ („Niet vervolgen“) hebt geactiveerd.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming met het doel, jou een veilige en comfortabele bediening van ons platform te kunnen bieden. Verder om ons platform nog beter op de interessen van onze bezoekers en op de van hun gebruikte techniek in te stellen en om de technische functies van onze site te analyseren en te optimaliseren.

Een geplaatst cookie vervalt uiterlijk 12 maanden na jouw laatste bezoek van het platform, hetgeen betekent dat jouw eindapparatuur het na afloop van dit tijdsbestek automatisch verwijdert.

Je kunt het plaatsen van cookies verhinderen door naar de cookie-instellingen van jouw internetbrowser te gaan en daar voor ons platform of in het algemeen voor alle websites het plaatsen van cookies te deactiveren. Daar kun je ook reeds geplaatste cookies weer verwijderen.

10. Jouw rechten

T.a.v. jouw persoonsgegevens die wij over jou verwerken, heb je de volgende rechten:

Je hebt het recht van ons een bevestiging te verlangen, of wij jou betreffende persoonsgegevens verwerken. Is dit het geval, delen we jou de over jou opgeslagen persoonsgegevens en de overige informatie volgens artikel 15 lid 1 sub 2 Algemene verordening persoonsgegevens mee.

Je hebt het recht om jou betreffende onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren. Met inachtneming van het doel van de verwerking heb je tevens het recht om de completering van onvolledige persoonsgegevens – ook d.m.v. een aanvullende verklaring – te verlangen.

Je kunt van ons het onmiddellijk verwijderen van de jou betreffende persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 17 lid 1 Algemene verordening persoonsgegevens verlangen, voor zover de verwerking ervan niet volgens artikel 17 lid 3 Algemene verordening persoonsgegevens vereist is.

Je kunt van ons de beperking van de verwerking van jouw gegevens verlangen, wanneer een van de voorwaarden van artikel 18 lid 1 Algemene verordening persoonsgegevens van toepassing is. Je kunt de beperking vooral i.p.v. een verwijdering verlangen.

We zullen iedere correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens en een beperking van de verwerking aan alle ontvangers mededelen aan wie wij jou betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben, tenzij dit onmogelijk blijkt of met te veel kosten en moeite is verbonden. We zullen je bovendien over deze ontvangers informeren, indien je dat verlangt.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt doorgegeven in een gestructureerd, gangbaar en door een machine te lezen formaat te ontvangen. En je kunt verlangen dat wij deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon zonder problemen doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Voor zover een gegevensverwerking door jou is toegestaan, heb je het recht om deze toestemming op ieder moment te herroepen. Door de herroeping van de toestemming wordt de wettigheid van de gegevensverwerking die tot jouw herroeping plaats heeft gevonden niet beïnvloed.

HERROEPINGSRECHT: OM REDENEN DIE UIT JOUW BIJZONDERE SITUATIE VOORTVLOEIEN, KUN JE ALTIJD DE VERWERKING VAN DE JOU BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS HERROEPEN; dit herroepingsrecht bestaat m.b.t. die gegevensverwerking die op basis van artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening persoonsgegevens voor het behoud van rechtmatige interesses van onze kant of een derde partij plaatsvindt, voor zover niet jouw interesses of grondrechten en grondvrijheden die de bescherming van persoonsgegevens verlangen, overwegen. Wanneer jij jouw herroepingsrecht toepast, zullen wij de betreffende gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die de interesses, rechten en vrijheden van jou prevaleren, of dat de verwerking de invordering, uitoefening of verdediging van rechten dient.

VOOR HET GEVAL WIJ PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DIRECTE RECLAME

(BIJV. NIEUWSBRIEVEN) VERWERKEN, KUN JE ALTIJD IN BEROEP GAAN TEGEN DE VERWERKING VAN DE JOU BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS T.B.V. DIT SOORT RECLAME MET ALS GEVOLG DAT WIJ JOUW GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN NIET MEER ZULLEN VERWERKEN.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd met de Algemene verordening persoonsgegevens is, kun je een klacht indienen bij een regelgevende instantie, vooral in de lidstaat van jouw verblijfplaats, de plaats waar je werkt of van de plaats van de vermoedelijke schending. Dat sluit andere rechtsmiddelen door een instantie of rechtbank niet uit.

De voor ons verantwoordelijke regelgevende instantie voor de gegevensbescherming is de Berlijnse gevolmachtigde voor gegevensbescherming en informatievrijheid, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn.

Stand: 16.12.2019