Declaraţie de protecție a datelor

Vă informăm în cele ce urmează cu privire la natura, volumul și scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal odată cu utilizarea paginii noastre de internet www.wechange.de (denumită în cele ce urmează „platforma”). Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

1. Responsabil

Calitatea de responsabil în sensul Regulamentului general UE privind protecția datelor (GDPR) este deţinută de persoana fizică sau juridică care, individual sau împreună cu alte persoane, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru datele cu caracter personal prelucrate la accesarea platformei noastre, calitatea de responsabil în sensul Regulamentului general privind protecția datelor este deţinută de către wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße. 26-35, 12099 Berlin, Germania (denumită în cele ce urmează „furnizor“ sau „noi“).

L-am desemnat pe domnul avocat Sven Gumbrecht (e-mail: datenschutz@wechange.de) în calitate de responsabil în sensul Regulamentului general UE privind protecția datelor (GDPR)

2. Accesarea platformei noastră

Când accesaţi platforma noastră, serverul nostru colectează următoarele informații de pe terminalul dumneavoastră: tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, pagina de internet accesată anterior („referrer”), adresa IP și momentul accesării paginii.

Colectăm și prelucrăm aceste date pentru a asigura funcționarea fără probleme a platformei noastre și pentru a putea identifica, preveni și urmări utilizarea abuzivă a serviciilor noastre. De asemenea, folosim datele colectate în scopuri statistice, de exemplu pentru a evalua cu ce terminale și browsere este accesată platforma noastră, iar pornind de la aceste date, ne adaptăm și îmbunătățim continuu oferta în funcţie de nevoile utilizatorilor.

Această prelucrare a datelor se realizează în baza prevederilor din articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor. Anonimizăm toate datele tehnice cu referință personală menționată la primul paragraf în termen de 30 de zile de la colectare.

3. Profil de utilizator

În situaţia în care creați un profil de utilizator pe platforma noastră, vom colecta adresa dumneavoastră de e-mail și un nume de utilizator (pseudonim) la alegere; în lipsa acestor date, nu putem configura un profil de utilizator pentru dumneavoastră. În mod suplimentar, puteți adăuga facultativ informații suplimentare la profilul dumneavoastră, de exemplu o fotografie de profil.

Dacă dispuneţi de un profil de utilizator la noi, vă putem ține la curent, prin e-mail, la cerere, cu noutățile de pe platforma noastră. Puteți configura în acest sens, în cadrul profilului dumneavoastră de utilizator, care sunt notificările pe care doriți să le recepţionaţi. Puteți revoca în orice moment un consimțământ acordat, cu efect pentru viitor, prin modificarea setărilor.

Păstrăm stocate datele cu caracter personal asociate profilului de utilizator până când încetează raportul contractual cu noi cu privire la profilul de utilizator. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecţia datelor.

4. Opţiuni de plată

(1) Contribuţie facultativă

În funcție de ofertă, vă punem la dispoziţie diferite metode de plată. În funcție de metoda pentru care optaţi, vor fi colectate date diferite.

Datele dumneavoastră sunt stocate pe baza consimțământului pe care îl exprimaţi (art. 6, alineatul 1, din Regulamentul general privind protecţia datelor). Procesăm aceste date exclusiv în scopul procesării plății, precum și în scopul facturării și comunicării facturii. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul exprimat. Este suficientă în acest scop o notificare informală prin transmiterea unui e-mail. Un asemenea demers nu aduce atingere legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la momentul respectiv.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, pentru diferite opţiuni de plată (menţionate la (a) până la (c)), apelăm la serviciile puse la dispoziţie de Better Payment Germany GmbH (a se vedea prevederile de la punctul 6 „Operator responsabil pentru prelucrarea de date pe bază de comandă“).

(a) Debitare directă (SEPA)
Dacă decideți să plătiți prin debitare directă (mandat de debit direct SEPA), colectăm și prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, suma care face obiectul plăţii, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa dumneavoastră poștală, numele titularului de cont, codul dumneavoastră IBAN și BIC.

(b) Card de credit
Dacă decideți să plătiți prin card de credit, colectăm și prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, suma care face obiectul plăţii, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa dumneavoastră poștală. Date suplimentare de plată (numărul cardului de credit, numele titularului cardului, perioada de valabilitate valabilității și codul de verificare a cardului de credit) sunt colectate de Better Payment Germany GmbH (a se vedea în cele ce urmează informaţiile de la punctul 6 „Operator responsabil pentru prelucrarea de date pe bază de comandă”); aceste date nu sunt prelucrate de noi.

(c) Paypal
Dacă alegeți opțiunea de plată prin PayPal, colectăm și prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, suma care face obiectul plăţii, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa dumneavoastră poștală. Date suplimentare de plată (datele de conectare pentru PayPal) sunt colectate de Better Payment Germany GmbH (a se vedea în cele ce urmează informaţiile de la punctul 6 „Operator responsabil pentru prelucrarea de date pe bază de comandă”); aceste date nu sunt prelucrate de noi.

Vă rugăm să rețineți că, pentru prelucrarea datelor care se realizează la plata prin PayPal, responsabilitatea revine exclusiv operatorului acestui serviciu, PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (a se vedea în cele ce urmează informaţiile de la punctul 6 „Operator responsabil pentru prelucrarea de date pe bază de comandă”). Pentru plata prin PayPal trebuie să vă conectați cu datele de acces din contul dumneavoastră de utilizator PayPal.

(2) Servicii contra cost

Dacă doriți să folosiți serviciile contra cost pe platforma noastră, vom colecta, suplimentar faţă de adresa de e-mail şi de numele de utilizator, şi numele dumneavoastră real, respectiv denumirea firmei dumneavoastră, precum şi adresa domiciliului sau a sediului. Aceste date sunt indispensabile pentru încheierea unui contract cu noi; prelucrăm datele respective în scopul executării contractului, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera b Regulamentul general privind protecţia datelor. Păstrăm datele stocate în arhivă până când toate creanțele reciproce în temeiul raportului contractual au fost soluționate definitiv, respectiv, până la expirarea tuturor termenelor de arhivare comerciale şi fiscale.

5. Fără procedură automatizată de adoptare a deciziilor, fără profiling

La adoptarea unei decizii cu privire la încheierea unui contract, renunţăm la procedura automatizată de adoptare a deciziilor şi la profiling.

6. Operator responsabil pentru prelucrarea de date pe bază de comandă

Pentru administrarea platformei noastre apelăm la serviciile următorilor operatori responsabili pentru prelucrarea de date pe bază de comandă, în sensul prevederilor din articolul 28 din Regulamentul general privind protecţia datelor:

– pentru webhosting: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania,

– pentru asistenţa IT: sinnwerkstatt Medienagentur GmbH, Oranienstraße 183, 10999 Berlin, Germania,

– pentru efectuarea procedurilor de plată: Better Payment Germany GmbH, Rosenthaler Straße 34/35, 10178 Berlin, Germania,

– pentru efectuarea procedurilor de plată: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg

– pentru expedierea de e-mail-uri şi pentru administrarea de e-mail-uri: Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, Franţa,

– pentru susţinerea departamentului nostrum contabil în asociere cu serviciile prestate contra cost: Haufe- Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg, Germania.

7. Articole

Dacă scrieți un articol pe platforma noastră, de exemplu o contribuție la discuție sau anunțarea unui eveniment, stocăm și publicăm articolul dumneavoastră în secţiunea corespunzătoare de pe platforma noastră, împreună cu numele dumneavoastră de utilizator. În acest context, puteţi specifica în profilul dumneavoastră de utilizator care sunt informațiile din profilul dumneavoastră de utilizator care urmează a fi făcute publice şi cui.

În situaţia în care profilul dumneavoastră de utilizator creat la noi este șters, anumite articole publicate de dumneavoastră vor fi menţinute pe platforma noastră, astfel încât alți utilizatori să poată continua să lucreze la acesta și să urmărească în continuare evoluţia unei discuții (a se vedea articolul 3 alineatul 3 din Condiţiile de utilizare), însă vom anonimiza în prealabil numele de utilizator afişat în asociere cu articolele dumneavoastră. Datele cu caracter personal conținute într-un text de articol – dacă, de exemplu, v-aţi înregistrat numele în cadrul acestuia – sunt păstrate chiar dacă ștergeţi un profil de utilizator.

8. Formular de contact şi comunicare prin e-mail

Dacă ne transmiteţi un mesaj folosind formularul de contact de pe platforma noastră sau prin e-mail, stocăm mesajul dumneavoastră cu datele de expeditor transmise împreună cu acesta (nume, adresă de e-mail și, eventual, informații suplimentare adăugate de programul dumneavoastră de e-mail). Pentru a recepţiona și a stoca mesajele dumneavoastră, precum și pentru a transmite e-mailurile noastre, folosim serviciile furnizorului nostru de e-mail (a se vedea mai sus), care îşi desfăşoară activitatea pentru noi în calitate de operator responsabil mandatat pentru prelucrarea de date, în conformitate cu prevederile din articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor.

Temeiul legal al acestei prelucrări a datelor este reprezentat de interesul nostru legitim de a răspunde mesajului dumneavoastră și de a putea reacţiona şi la eventuale întrebări ulterioare din partea dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor). Vom șterge datele colectate împreună cu mesajul dumneavoastră cel târziu la finalul anului calendaristic următor ultimei comunicări efectuate cu dumneavoastră cu privire la solicitarea dumneavoastră, sub rezerva reglementării din alineatul următor.

Dacă ne transmiteţi o declarație relevantă din punct de vedere legal cu privire la un raport contractual existent cu noi, temeiul legal al prelucrării, independent de modalitatea de comunicare, este reprezentat, de asemenea, de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor. În asemenea situaţie, vom șterge datele asociate declarației dumneavoastră imediat ce toate cererile reciproce din relația noastră contractuală cu dumneavoastră au fost soluționate definitiv și după ce au expirat termenele comerciale şi fiscale de arhivare.

Serverele de e-mail folosite de noi funcționează cu TLS și SSL, astfel încât comunicarea dintre serverul dumneavoastră și serverul nostru de mail se realizează criptat, dacă şi furnizorul dumneavoastră de e-mail acceptă cel puțin una dintre aceste tehnici de criptare. Datele pe care le introduceți în formularul nostru de contact sunt, de asemenea, criptate cu SSL și transmise serverului nostru.

9. Utilizarea de module cookie

Dacă v-ați conectat la profilul dumneavoastră de utilizator, vom instala „cookie-uri” pe terminalul dumneavoastră. Acestea reprezintă mici fișiere text cu ajutorul cărora putem recunoaşte din noul terminalul dumneavoastră când accesaţi din nou platforma noastră. Din această categorie face parte un modul cookie care memorează starea dumneavoastră de autentificare și este menţinut timp de 60 de zile după fiecare autentificare, astfel încât să nu mai fie necesară o nouă autentificare cu datele dumneavoastră pe parcursul intervalului respectiv (modul cookie de autentificare).

Cu ajutorul altor cookie-uri dispunem, de asemenea, de posibilitatea de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre (modul cookie Cross-Site), precum şi de a analiza un anumit comportament de utilizator (modul cookie de analiză web), de exemplu, secţiunile platformei noastre utilizate de dumneavoastră, durata rămânerii pe platforma noastră și când și cât de frecvent reveniţi la platforma noastră. Nu activăm un modul cookie de analiză web dacă ați activat opțiunea „Do not track“ („Fără urmărire“) în setările dumneavoastră de browser.

Această prelucrare a datelor se realizează pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor și vă permite să utilizaţi platforma noastră în condiții de siguranță și de confort, pentru a adapta şi mai bine platforma noastră la interesele persoanelor care o accesează şi la tehnologia utilizată de acestea, şi pentru a analiza şi optimiza funcţiile tehnice ale site-ului nostru.

Un cookie stocat expiră în cel mult douăsprezece luni de la ultima accesare a platformei de către dumneavoastră, ceea ce înseamnă că terminalul dumneavoastră va șterge automat modulul în cauză după acest interval de timp.

Puteți evita stocarea de cookie-uri accesând setările cookie ale browser-ului dumneavoastră de internet și selectarea în secţiunea respectivă a opţiunii care să nu permită înregistrarea de module cookie de către platforma noastră sau, cu caracter general, de toate paginile web. De asemenea, puteți șterge cookie-urile care au fost înregistrate deja.

10. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, dispuneţi de următoarele drepturi:

Aveți dreptul de a ne solicita să confirmăm dacă prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. În caz afirmativ, vă vom comunica datele cu caracter personal stocate despre dumneavoastră și informațiile suplimentare în conformitate cu articolul 15 alineatele 1 şi 2 din Regulamentul general privind protecția datelor.

Dispuneţi de dreptul de a solicita corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal incorecte despre dumneavoastră. Ţinând cont de scopurile prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete – de asemenea, prin intermediul unei declaraţii suplimentare.

Puteți solicita ştergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în condițiile articolului 17 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, cu condiția ca prelucrarea acestora să nu fie necesară în conformitate cu articolul 17 alineatul 3 din Regulamentul general privind protecția datelor.

Dispuneţi de posibilitatea de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră în cazul în care este îndeplinită una dintre cerințele stipulate prin articolul 18 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor. Dispuneţi de posibilitatea de a solicita restricţionarea, în special în locul ştergerii.

Vom comunica orice corectare sau ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal și o restricționare a prelucrării tuturor destinatarilor cărora le-am comunicat date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest se dovedeşte că o asemenea operaţiune este imposibilă sau implică un efort disproporționat. De asemenea, vă vom informa cu privire la aceşti destinatari, în măsura în care formulaţi o solicitare în acest sens.

Dispuneţi de dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și care poate fi citit în format electronic și puteți solicita să transmitem aceste date unei alte persoane responsabile, fără impedimente, în măsura în care acest demers este posibil din punct de vedere tehnic.

În situaţia în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, dispuneţi de dreptul de revoca în orice moment consimţământul exprimat. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor care a fost efectuată până la revocarea dispusă de dumneavoastră.

DREPT DE CONTESTARE: DIN CONSIDERENTE REZULTATE CA URMARE A SITUAŢIEI SPECIALE, PUTEŢI CONTESTA ÎN ORICE MOMENT PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ; acest drept de contestare se aplică în asociere cu prelucrarea datelor care se realizează în baza articolului 6 alineatul

 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor pentru protejarea intereselor legitime în beneficiul nostru sau al unui terţ, cu excepția cazului în care prevalează interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care implică protecția datelor cu caracter personal. Dacă vă exercitați dreptul de contestare, nu vom mai prelucra datele în cauză, exceptând situaţia în care putem demonstra existenţa de motive imperative susceptibile de protecţie pentru prelucrare, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau în măsura în care este destinată valorificării, exercitării sau apărării drepturilor legale.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU MARKETINGUL DIRECT (DE EXEMPLU NEWSLETTER), PUTEŢI FORMULA ÎN ORICE MOMENT CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA PRELUCRĂRII DATELOR REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ ÎN SCOPUL UNOR ASTFEL DE MĂSURI DE MARKETING, CEEA CE VA DETERMINA NEPRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ.

În situaţia în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul general privind protecția datelor, puteți depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care se află reşedinţa dumneavoastră, locul dumneavoastră de muncă sau locul presupusei încălcări. Acest demers nu exclude exercitarea altor căi de atac administrative sau judiciare.

Autoritatea locală de supraveghere pentru protecția datelor competentă în cazul nostru este Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheitdin Berlin, Friedrichstrasse 219, 10969 Berlin.

Versiunea: 16.12.2019