Polityka PRYWATNOSCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat rodzaju, zakresu oraz celu przetwarzania Twoich danych osobowych podczas odwiedzin naszej strony internetowej www.wechange.de (w dalszej treści zwanej „platformą”). Dane osobowe są wszelkiego rodzaju informacjami, odnoszącymi się do zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest taka osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celu oraz o środkach przetwarzania danych osobowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, gromadzonych podczas odwiedzin naszej platformy, w rozumieniu przepisów RODO jest firma wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße 26-35, DE 12099 Berlin, Niemcy (w dalszej treści zwana jako „dostawca” lub „my“).

Jako pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych został wskazany p. Sven Gumbrecht (mail: datenschutz@wechange.de).

2. Jeżeli odwiedzasz naszą platformę

Jeżeli odwiedzasz naszą platformę nasz serwer gromadzi następujące dane na temat Twojego urządzenia końcowego: typ i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona internetowa („strona odsyłająca”), adres IP oraz godzina wywołania strony internetowej.

Powyższe dane są przez nas gromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej platformy, a także w celu wykrywania i śledzenia przypadków niewłaściwego korzystania z naszych usług oraz zapobiegania takim przypadkom. Ponadto gromadzone dane wykorzystujemy do celów statystycznych, na przykład do oceny wskazującej, jakie urządzenia końcowe i które przeglądarki są wykorzystywane podczas wywoływania naszej platformy i na tej podstawie na bieżąco udoskonalamy ofertę naszych usług oraz dostosowujemy ją do potrzeb użytkowników.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszystkie techniczne dane osobowe wymienione w akapicie pierwszym w 30 dni po ich zgromadzeniu zostają zanonimizowane.

3. Profil użytkownika

Jeśli tworzysz na naszej platformie profil użytkownika, wówczas musimy pobrać Twój adres mailowy oraz wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika (pseudonim); bez tych danych utworzenie dla Ciebie profilu użytkownika nie będzie możliwe. Ponadto do swojego profilu użytkownika możesz dobrowolnie dodać dalsze informacje, np. zdjęcie profilowe.

Jeśli masz u nas założony profil użytkownika, wówczas, gdy będziesz sobie tego życzyć, możemy za pośrednictwem poczty elektronicznej informować Cię na bieżąco o nowościach pojawiających się na naszej platformie. W tym celu w ustawieniach profilu użytkownika możesz określić jakie powiadomienia chcesz otrzymywać. Odpowiednio dostosowując ustawienia, zgodę taką można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Dane osobowe związane z profilem użytkownika przechowujemy do czasu rozwiązania z nami stosunku umownego wynikającego z profilu użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

4. Możliwości zapłaty

(1) Dobrowolna wpłata

W zależności od oferty, proponujemy Ci różne sposoby płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody, zbierane będą różne dane osobowe.

Przechowywanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO = RODO). Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu zrealizowania płatności, jak również w celu wystawienia i dostarczenia rachunku. Udzieloną nam zgodę możesz w dowolnej chwili odwołać. Do tego celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność już do tej pory przeprowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych.

Zwróć, prosimy, uwagę, że w celu zrealizowania różnych opcji płatności (wymienionych poniżej w punktach od (a) do (c)) korzystamy z usług firmy Better Payment Germany GmbH (patrz poniżej w punkcie 6 „podmiot przetwarzający dane osobowe”).

(a) Bankowe polecenie zapłaty (SEPA)

Jeśli zdecydujesz się na płatność w formie bankowego polecenia zapłaty (polecenie zapłaty SEPA), wówczas gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: Twoje nazwisko, imię, kwotę do pobrania, adres mailowy, adres pocztowy, nazwisko posiadacza rachunku, Twój nr IBAN oraz BIC (kod SWIFT).

(b) Karta kredytowa

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pomocą karty kredytowej, wówczas gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: Twoje nazwisko, imię, kwotę do pobrania, adres mailowy oraz Twój adres pocztowy. Dalsze dane osobowe dot. płatności (nr karty kredytowej, nazwisko posiadacza karty kredytowej, datę ważności oraz kod weryfikacyjny (nr CVC) karty kredytowej gromadzone są przez firmę Better Payment Germany GmbH (patrz poniżej w punkcie 6 „podmiot przetwarzający dane osobowe”). Dane te nie są przetwarzane przez naszą firmę.

(c) Paypal

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pomocą serwisu PayPal, wówczas gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: Twoje nazwisko, imię, kwotę do pobrania, adres mailowy oraz Twój adres pocztowy. Dalsze dane osobowe dot. płatności (dane logowania do serwisu PayPal) gromadzone są przez firmę Better Payment Germany GmbH (patrz poniżej w punkcie 6 „podmiot przetwarzający dane osobowe”). Dane te nie są przetwarzane przez naszą firmę.

Zwróć, prosimy, uwagę, że w przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa w ramach płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, wyłączna odpowiedzialność za tę usługę spoczywa na jej operatorze, firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (patrz poniżej w punkcie 6 „podmiot przetwarzający dane osobowe”). Aby dokonać płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, musisz zalogować się na swoje konto użytkownika PayPal za pomocą swoich danych dostępowych.

(2) Usługi płatne

Jeśli użytkownik chce korzystać z płatnych usług naszej platformy, oprócz adresu mailowego i nazwy użytkownika, gromadzimy również takie dane osobowe jak jego rzeczywiste nazwisko lub nazwa firmy, a także adres zamieszkania lub siedziby. Te dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy z nami; przetwarzamy je w celu wypełnienia postanowień umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ostatecznego uregulowania wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do chwili upływu wszystkich okresów przechowywania danych wynikających z prawa handlowego i podatkowego.

5. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie prowadzimy profilowania

Decydując się na zawarcie umowy, rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

6. Podmiot przetwarzający

Do obsługi naszej platformy korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 RODO:

hosting strony www: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, DE 91710 Gunzenhausen, Niemcy,

– w celu realizacji płatności: Better Payment Germany GmbH, Rosenthaler Straße 34/35, DE-10178 Berlin, Niemcy,

– w celu realizacji płatności: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luksemburg,

– w celu wysyłki poczty elektronicznej i administrowania nią: Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac, F-75012 Paris, Francja,

– obsługa naszej księgowości w związku z realizacją usług odpłatnych: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, DE 79111 Freiburg, Niemcy.

7. Wypowiedzi

Jeśli prezentujesz swój wpis na naszej platformie, np. umieszczasz post w dyskusji lub zapowiedź imprezy, wówczas Twój post zapisujemy i publikujemy w odpowiednim miejscu na naszej platformie wraz z podaniem Twojej nazwy użytkownika. W swoim profilu użytkownika możesz ponadto określić, które informacje z Twojego profilu użytkownika powinny być ujawnione i komu.

Jeśli Twój profil użytkownika zostanie przez nas usunięty, niektóre wypowiedzi użytkownika pozostaną nadal na naszej platformie, tak aby inni użytkownicy mogli kontynuować pracę nad nimi i śledzić postępy w dyskusji (patrz § 3 ust. 3 naszych Warunków Użytkowania), lecz nazwę użytkownika, wyświetlaną wcześniej przy Twoich wypowiedziach, anonimizujemy. Dane osobowe zawarte w tekście wpisu – np. jeśli umieszczone zostało w niej Twoje imię – zostaną zachowane, nawet wówczas, gdy profil użytkownika zostanie usunięty.

8. Formularz kontaktowy oraz kommunikacja mailowa

Jeśli wyślesz do nas wiadomość za pomocą zamieszczonego na naszej platformie formularza kontaktowego lub drogą mailową, wówczas Twoją wiadomość zapiszemy wraz z przesłanymi z nią danymi nadawcy (imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym oraz wszelkimi innymi informacjami dodanymi przez Twój program mailowy). W celu odbierania i przechowywania wiadomości oraz wysyłania wiadomości mailowych do Ciebie, korzystamy z usług naszego hosta internetowego (patrz jak wyżej). Ten host internetowy działa dla nas jako podmiot przetwarzający dane osobowe zgodnie z treścią art. 28 RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w tym, aby móc odpowiadać na Twoje wiadomości, a także, aby móc reagować na wszelkie ewentualne dalsze zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje zebrane wraz z Twoją wiadomością usuwamy najpóźniej do końca roku kalendarzowego, następującego po ostatnim kontakcie z Tobą w sprawie Twojego życzenia, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w poniższym ustępie.

Jeśli przekażesz nam stosowne, istotne z punktu widzenia prawa oświadczenie, dotyczące stosunku umownego z nami, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, niezależnie od drogi ich przekazywania, jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku usuniemy dane związane z Twoim oświadczeniem, tak szybko, jak tylko wszystkie wzajemne roszczenia wynikające z naszego stosunku umownego z Tobą zostaną ostatecznie uregulowane oraz miną terminy okresów przechowywania danych handlowych i podatkowych.

Używane przez nas serwery mailowe pracują w oparciu o protokoły kodowania TLS i SSL, dzięki czemu jeżeli Twój dostawca poczty elektronicznej obsługuje przynajmniej tylko jedną z tych technik szyfrowania, wówczas transmisja danych między Twoim, a naszym serwerem pocztowym jest szyfrowana. Informacje podane przez Ciebie w naszym formularzu kontaktowym zostaną również przesłane na nasz serwer w formie zaszyfrowanej zgodnie z protokołem SSL.

9. Korzystanie z plików cookies

Jeśli zalogowałeś się do swojego profilu użytkownika, wówczas na Twoim urządzeniu końcowym zapisujemy pliki „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, umożliwiające nam rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego w przypadku, gdy w późniejszym terminie ponownie odwiedzisz naszą platformę. Do plików tych należą pliki cookie, które zapamiętują status logowania i które są przechowywane przez 60 dni po każdym logowaniu, tak abyś w tym czasie nie musiał(a) logować się ponownie za pomocą swoich danych (plik cookie logowania).

Za pomocą innych plików cookie możemy również zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług (cross-site cookie), jak też analizować pewne zachowania użytkowników (web analysis cookie), np. ustalanie z jakich części naszej platformy korzystasz, jak długo na naszej platformie przebywasz oraz kiedy i jak często na naszą platformę wracasz. W przypadku, gdy w ustawieniach przeglądarki uaktywniona zostanie opcja „Do not track” („Nie śledź”), wówczas w takim przypadku plików cookie do analizy ruchu na stronie internetowej nie stosujemy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu umożliwienia Ci bezpiecznej i wygodnej obsługi naszej platformy, jeszcze lepszego dostosowania naszej platformy w interesie osób nas odwiedzających oraz dopasowania do technologii, z których osoby takie korzystają (urządzenia końcowe i typy przeglądarek), a także w celu analizy i optymalizacji funkcji technicznych oraz skuteczności ewentualnych działań reklamowych naszej strony internetowej.

Zapisany plik cookie wygasa najpóźniej po upływie dwunastu miesięcy po Twojej ostatniej wizycie na platformie, co oznacza, że po tym okresie Twoje urządzenie końcowe usuwa go w sposób automatyczny.

Umieszczaniu plików cookie możesz zapobiec przechodząc do ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej i tam, sprzeciwić się instalacji plików cookie w odniesieniu do naszej platformy lub do wszystkich stron internetowych w ogóle. Pliki cookie, które zostały tam już umieszczone do tej pory, można usunąć również.

10. Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, przysługują Ci następujące prawa:

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku poinformujemy Cię na temat przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych oraz przekażemy Ci dalsze informacje zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 RODO.

Masz prawo zlecić natychmiastową korektę nieprawidłowych danych osobowych na Twój temat. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz także prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również na drodze oświadczenia uzupełniającego.

O ile przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane na mocy art. 17 ust. 3 RODO, wówczas zgodnie z treścią warunków określonych w art. 17 ust. 1 RODO, możesz zażądać od nas natychmiastowego ich usunięcia.

Jeżeli ma zastosowanie jeden z wymogów art. 18 ust. 1 RODO, wówczas możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności zamiast usuwania danych osobowych możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania.

O ile nie okaże się to niemożliwe do wykonania lub wymagać będzie nieproporcjonalnie wysokiego nakładu wysiłków, o wszelkich sprostowaniach lub o usunięciu Twoich danych osobowych oraz o wszelkich ograniczeniach w ich przetwarzaniu powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane osobowe. Na żądanie poinformujemy Cię również o odbiorcach tych powiadomień.

Masz prawo, aby przekazane nam przez siebie dane osobowe otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i możesz zażądać także, o ile będzie to technicznie możliwe, abyśmy bez utrudnień dane te przekazali innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo, aby swoją zgodę w każdej chwili odwołać. Odwołanie przez Ciebie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu jej cofnięcia.

PRAWO SPRZECIWU: PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ; niniejsze prawo sprzeciwu ma zastosowanie do przetwarzania danych prowadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osób trzecich, o ile nie przeważą wymagające ochrony danych osobowych Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. Jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, wówczas przedmiotowych danych nie będziemy już dalej przetwarzać, chyba że będziemy w stanie dowieść istnienia bezwzględnie obowiązujących, podlegających ochronie powodów przetwarzania danych, które przeważać będą nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub będziemy mogli udowodnić, że przetwarzanie takie służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (NP. WYSYŁANIA BIULETYNU INFORMACYJNEGO), PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO TAKIEJ REKLAMY MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI. SPRZECIW TAKI SPOWODUJE ZAPRZESTANIE DALSZEGO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TYCH CELACH.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, wówczas możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia przepisów. Działanie takie nie wyklucza innych urzędowych lub sądowych środków odwoławczych.

Naszym lokalnym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych jest berliński Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Friedrichstraße 219, DE 10969 Berlin.

Stan na dzień: 16.12.2019

Here you can find the current German version of 16.12.2019: German version.