Condiţii de utilizare

Articolul 1 – Furnizor, conţinutul ofertei

Furnizorul paginii de internet www.wechange.de (denumită în cele ce urmează „platforma”) este wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße. 26-35, 12099 Berlin, Germania (denumit în cele ce urmează „furnizor”, „noi”). Următoarele condiții reglementează drepturile și obligațiile dintre noi și utilizatorul respectiv al platformei (denumit în cele ce urmează „dumneavoastră”).

Articolul 2 – Condiţii de acces, înregistrare

(1) Fiecare vizitator al platformei noastre poate vizualiza zona sa publică a platformei, cu prezentarea actorilor, grupurilor și proiectelor reprezentate, fără a necesita îndeplinirea de condiţii speciale.

(2) Crearea unui profil de utilizator, aderarea la un grup sau la un proiect, publicarea și editarea de articole sau documente pe platformă și utilizarea altor funcții interactive necesită înregistrarea prealabilă pe platformă.

(3) Orice persoană fizică se poate înregistra pe platformă specificând un nume de utilizator la alegere (care poate fi și pseudonim), adresa de e-mail și o parolă la alegere. Este posibilă adăugarea de informații suplimentare, la alegere. Vi se transmite o confirmare prin e-mail în momentul în care vi se acceptă cererea de înregistrare.

(4) Pentru fiecare persoană fizică este permisă o singură înregistrare. Nu este admisă înregistrarea în calitate de reprezentant sau agent fiduciar pentru terţi. Ne rezervăm dreptul de a rezilia fără notificare prealabilă un raport de utilizare dacă acesta are la bază înregistrări multiple realizate de către aceeași persoană fizică sau în calitatea de reprezentant sau agent fiduciar al unui terţ.

(5) Profilurile de utilizator nu sunt transferabile; este exclusă posibilitatea de cesionare a drepturilor în temeiul raportului de utilizare.

Articolul 3 – Acordarea de drepturi

(1) În anumite zone ale platformei puteți participa prin articole proprii (de exemplu scrierea de texte, încărcarea de imagini și alte medii). Pentru toate contribuțiile dumneavoastră, ne garantați că dispuneți de toate drepturile necesare asupra tuturor componentele unui articol; aceasta include în special acordul persoanelor prezente în fotografii sau înregistrările video. În același timp, vă obligați să ne exoneraţi de toate eventualele pretenții formulate de către ceilalți utilizatori ai platformei sau de către alţi terţi în asociere cu alţi terţi cu privire la eventuale încălcări de drepturi cu raportare la articolul dumneavoastră. Cererea de exonerare include și costurile noastre necesare pentru o examinare adecvată în acest context și, dacă este necesar, pentru măsurile de apărare a drepturilor, exceptând situaţia în care obiecţia formulată de către terţi nu vă este imputabilă.

(2) Prin transmiterea către noi a unui articol, ne acordați dreptul de a stoca articolul respectiv pe serverele web ale platformei și de a-l publica pe platformă, cu menţionarea numelui dumneavoastră de utilizator, în măsura în care acest demers este susţinut de funcțiile platformei pentru interconectare, transfer şi cooperarea utilizatorilor. Acordarea se realizează sub forma unui drept simplu, nerestricționat din punct de vedere geografic.

(3) Pentru conținuturile stocate în profilul dumneavoastră de utilizator, acordarea de drepturi este limitată în timp pentru durata existenței raportului dumneavoastră de utilizare cu noi. Pentru conținuturile pe care le-ați transmis prin intermediul platformei sub formă de mesaj către alţi utilizatori sau pe care le-ați prezentat în cadrul unei discuții sau a prelucrării comune a unui document la nivelul platformei se aplică acordarea de drepturi până la momentul la care, alături de dumneavoastră, şi alți destinatari şi responsabili pentru prelucrarea conținuturilor dumneavoastră, au încetat raportul de folosință cu noi.

(4) Acordarea de către dumneavoastră a drepturilor către noi se realizează cu titlu gratuit.

(5) Acordarea drepturilor asupra conținuturilor încărcate de către utilizatori, în raport cu alți utilizatori, nu face obiectul prezentelor condiții de utilizare. Prin urmare, vă rugăm să vă informați la autorul respectiv cu privire la modul în care puteți utiliza conținuturile acestuia.

Articolul 4 – Asigurarea calității

Ne rezervăm dreptul de a elimina conținuturi de la nivelul platformei, dacă avem convingerea că respectivul conținut este incompatibil cu obiectivele platformei noastre – în speță informarea, cooperarea și sprijinirea reciprocă a utilizatorilor. Această situație este aplicabilă în special dacă un conținut

– prezintă un caracter jignitor în ceea ce priveşte conținutul sau forma, ceea ce nu poate fi tolerat nici în raport cu libertatea de exprimare

– conține sau reprezintă o încălcare a prevederilor legale, de exemplu defăimarea, calomnia, ura rasială, constrângerea, șantajul, amenințările sau încălcările drepturilor de autor, ale legilor în materia mărcilor comerciale sau a dreptului la viață privată.

Articolul 5 – Încetarea raportului de utilizare

(1) Orice parte poate rezilia în orice moment, pe cale ordinară, raporturile de utilizare cu titlu gratuit, prin notificarea efectuată în formă de text (de exemplu prin e-mail).

(2) Încetarea unui raport de utilizare nu afectează drepturile care ne-au fost acordate până la momentul respectiv cu privire la anumite conținuturi, în măsura în care alți utilizatori continuă să folosească elementele respective de conținut (a se vedea articolul 3 alineatul 3).

(3) Contribuțiile unui utilizator, care constituie parte integrantă a unei discuții de la nivelul platformei, vor fi păstrate şi după încetarea raportului de utilizare; cu toate acestea, numele de utilizator publicat inițial în asociere cu contribuția dumneavoastră va fi șters și va fi înlocuit cu o mențiune conform căreia utilizatorul care deține calitatea de autor nu mai este activ pe platformă.

(4) Administrăm platforma pe perioadă nedeterminată. Prin urmare, în contextul unui raport de folosință cu caracter gratuit, nu aveți dreptul la o perioadă nedeterminată sau la un anumit nivel de disponibilitate al platformei.

Articolul 6 – Răspunderea pentru conținuturi

Procedurile la nivelul platformei sunt automatizate, în special recepționarea și publicarea de conținuturi la care contribuie utilizatorii noștri. Nu verificăm conținuturile transmise înainte de publicare cu privire la caracterul adecvat, corectitudinea de fapt sau eventuale încălcări ale prevederilor legale. Cu toate acestea, ne obligăm să examinăm fără întârziere indicii concrete cu privire la conținuturile problematice și să le ștergem, în caz de necesitate.

Articolul 7 – Raportul contractual față de utilizatorii plătitori

(1) Informaţii generale

(1.1) Există posibilitatea de a susține operarea, precum şi îmbunătățirea wechange e.G. printr-o plată voluntară (așa-numitul model „Pay What You Want”). Pentru cadrul legal al acestei plăți voluntare sunt aplicabile exclusiv următoarele Condiții generale de afaceri, în versiunea valabilă în momentul plății voluntare. Nu sunt recunoscute alte condiții, exceptând situația în care wechange e.G. îşi exprimă expres în formă scrisă acordul cu privire la valabilitatea acestora.

(1.2) În ceea ce priveşte plata voluntară nu este vorba despre o donație deductibilă din punct de vedere fiscal.

(2) Obligația şi termenii de plată

(2.1) Este vorba despre o plată voluntară efectuată către wechange e.G.. Plata voluntară nu implică o obligație de efectuare a unei prestații suplimentare în sarcina wechange e.G. Plata voluntară reflectă doar ideea utilizatorului respectiv cu privire la o sumă de bani adecvată pentru utilizarea platformei.

(2.2) Utilizatorii pot stabili pe cont propriu cuantumul plății voluntare. Există posibilitatea de configurare, respectiv ajustare la înregistrare, iar utilizatorii pot efectua în orice moment ajustări în setările profilului respectiv. Obligația de plată nu este generată chiar de la selectarea butonului „SELECTAREA CONTRIBUȚIEI”, respectiv a butonului „SELECTAREA CUANTUMULUI CONTRIBUȚIEI”, ci doar prin selectarea butonului „CONFIRMAREA DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL ŞI EFECTUAREA PLĂŢII”. În prealabil, utilizatorii trebuie să confirme că au citit termenii de utilizare și că sunt de acord cu aplicabilitatea acestora. Prin intermediul butonului „Suma mea”, cuantumul selectată al sumei prevăzute cu titlu de plată voluntară poate fi ajustat înainte de confirmarea asumării obligativității juridice.

(2.3) Suma minimă se cifrează la 1,00 euro (un euro). Suma maximă este de 100,00 euro (o sută de euro).

(2.4) Procedura de plată este efectuată de către Better Payment Germany GmbH („prestatorul de servicii”).

(2.5) La tipul de plată cu cardul de credit sau prin PayPal, după selectarea butonului „CONFIRMAREA DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL ŞI EFECTUAREA PLĂŢII”, utilizatorii sunt direcționați către pagina prestatorului de servicii terț, unde trebuie efectuată autorizarea procesului de plată. La tipul de plată prin debitare directă, datele de contul înregistrare sunt transmise furnizorului de servicii prin confirmarea butonului „CONFIRMAREA DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL ŞI EFECTUAREA PLĂŢII”

(3) Frecvența plăților

(3.1) Plata voluntară este prevăzută ca o plată automată recurentă.

(3.2) Frecvența plăților recurente este lunară și nu poate fi ajustată de către utilizatori. Termenul de notificare prealabilă pentru procedura de debitare directă SEPA este redus la cinci zile.

(3.3) Utilizatorii pot configura plățile în orice moment în profil. Ulterior selectării butonului pentru „FINALIZARE PLATĂ” nu vor mai fi efectuate debitări suplimentare. Starea actuală a plăților se menține până la data de expirare și este afișată în profil.

(4) Factură

Ulterior plăţii se generează o factură.

Articolul 8 – Modificările condițiilor de utilizare

(1) Din când în când poate fi necesară adaptarea acestor condiții de utilizare. Într-o asemenea situație vă vom notifica prin e-mail asupra modificării propuse cu cel puțin șase săptămâni înainte de intrarea acesteia în vigoare.

(2) Dacă nu formulați obiecții în scris (de exemplu prin e-mail) în termen de patru săptămâni de la recepționarea notificării de modificare, se prezumă acordat consimțământul dumneavoastră cu privire la modificare. Vă vom atrage în mod special atenția asupra acestei consecințe legale în cadrul notificării noastre cu privire la modificare.

(3) În situația în care formulați obiecție fată de modificarea notificată, acesta poate reprezenta un motiv pentru rezilierea raportului de utilizare cu dumneavoastră, cu efect de la intrarea în vigoare a modificării.

Articolul 9 – Clauze finale

(1) Utilizarea platformei este supusă legislației Republicii Federale Germania, cu excepția normelor aplicabile în materia conflictului de legi din dreptul internațional privat. Această selectare a legislației valabile nu se aplică în măsura în care ar restricționa drepturile legale imperative ale unui consumator cu reședința permanentă în străinătate.

(2) Calitatea de responsabil pentru protecția datelor revine furnizorului menționat în articolul 1. Se aplică reglementările noastre privind protecția datelor, pe care le puteți consulta online la adresa https://wechange.de/cms/datenschutz/.

Versiunea: 16. 12. 2019