Умови користування

§ 1 — Постачальник, вміст веб-сайту

Постачальником веб-сайту www.wechange.de (далі — «платформа») є компанія wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße. 26-35, 12099 Berlin, Німеччина (далі — «Постачальник» або «ми»). Наведені нижче положення регулюють права й обов’язки у відносинах між нами та відповідним користувачем платформи (далі — «ви»).

§ 2 —Умови доступу, реєстрація

(1) Кожний відвідувач нашої платформи може переглядати її загальнодоступну область, де представлені учасники процесу, групи та проекти, без виконання жодних особливих умов.

(2) Щоб створити профіль користувача, приєднатися до групи чи проекту, публікувати й редагувати дописи або документи на платформі та користуватися іншими інтерактивними функціями, потрібно попередньо зареєструватися на платформі.

(3) Будь-яка фізична особа може зареєструватися на платформі, указавши самостійно вибране ім’я користувача (це може бути і псевдонім), свою адресу електронної пошти та самостійно вибраний пароль. Інші дані можна додавати добровільно. Після прийняття нами вашої заявки на реєстрацію ви отримаєте підтвердження електронною поштою.

(4) Кожна фізична особа може зареєструватися лише один раз. Реєстрація особи як представника або довіреної особи третьої сторони не допускається. Ми залишаємо за собою право достроково розірвати відносини з користувачем, якщо вони ґрунтуються на багаторазовій реєстрації однієї й тієї ж фізичної особи або на представництві інтересів чи здійснення діяльності на підставі довіреності третьої особи.

(5) Профілі користувача не підлягають передаванню; відступлення прав, передбачених профілем користувача, не допускається.

§ 3 — Надання прав

(1) У певних розділах платформи ви можете розміщувати власні дописи (наприклад, писати тексти, передавати зображення та інші мультимедійні матеріали). Щодо всіх своїх дописів ви гарантуєте нам, що володієте всіма необхідними правами на всі компоненти такого допису; зокрема, сюди належить і згода осіб, яких можна впізнати на фотографіях або відеозаписах. Ви також зобов’язуєтеся звільнити нас від будь-яких претензій, які заявляють інші користувачі платформи чи інші треті особи через порушення своїх прав у зв’язку з вашим дописом. Вимога звільнення від претензій охоплює також витрати на належну перевірку та можливий правовий захист, які ми зобов’язані нести у зв’язку з цим, за винятком випадків, коли третя особа подає претензію з незалежних від вас причин.

(2) Передаючи нам свій допис, ви надаєте нам право зберігати його на веб-серверах платформи та публікувати його для інших користувачів на платформі із зазначенням вашого імені користувача, якщо це передбачено функціями платформи для роботи в мережі, обміну даними та спільної роботи користувачів. Таке право надається як просте право без обмеження території його дії.

(3) Щодо вмісту, який зберігається у вашому профілі користувача, строк дії права обмежується строком чинності ваших відносин користування з нами. Щодо вмісту, який ви надсилаєте іншим користувачам як повідомлення з використанням платформи або яким ви обмінюєтесь у рамках дискусії чи спільної обробки документа на платформі, надане право залишається чинним доти, доки і ви, і всі інші одержувачі й обробники вашого вмісту не припинять свої відносини користування з нами.

(4) Ви надаєте нам вищезгадане право безоплатно.

(5) Надання прав на вміст, який передають користувачі, іншим користувачам не є предметом цих Умов користування. Тому, щоб дізнатися про умови користування вмістом іншого автора, звертайтеся безпосередньо до такого автора.

§  4 — Забезпечення якості

Ми залишаємо за собою право видаляти вміст із платформи, якщо ми переконані, що такий вміст несумісний з цілями нашої платформи, а саме з обміном інформацією, співпрацею та наданням підтримки між користувачами. Зокрема, це стосується випадків, коли вміст:

– за змістом або формою носить образливий характер, що не є припустимим навіть з урахуванням принципів свободи думки;

– містить або становить порушення прав, наприклад наклеп, дифамацію, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, примус, шантаж, погрозу або порушення авторського права, права на охорону торговельної марки або особистого немайнового права.

§  5 — Припинення відносин користування

(1) Будь-яка сторона може в будь-який час розірвати в належному порядку відносини безоплатного користування, повідомивши про це іншу сторону письмово (наприклад, електронною поштою).

(2) Припинення відносин користування не впливає на права на певний вміст, надані нам до цього моменту, якщо інші користувачі ще продовжують роботу над ним (див. також. § 3, пункт 3).

(3) Дописи користувача, які є частиною дискусії на платформі, зберігаються й після припинення відносин користування, однак ім’я користувача, яке раніше було опубліковано разом з вашим дописом, видаляється й замінюється на повідомлення, що автор допису більше не є користувачем платформи.

(4) Ми забезпечуємо роботу платформи впродовж невизначеного періоду часу. Тому в рамках відносин безоплатного користування ви не маєте права вимагати необмеженого строку дії, а також певного ступеня доступності платформи.

§ 6 — Відповідальність за вміст

Робочі процеси платформи автоматизовані. Зокрема, це стосується прийняття та публікації дописів наших користувачів. Ми не перевіряємо наданий нам вміст перед публікацією на предмет відповідності, фактичної правильності або можливих порушень прав третіх осіб. Однак ми зобов’язуємось негайно реагувати на конкретні повідомлення щодо проблематичного вмісту й у разі необхідності видаляти такий вміст.

§ 7 — Договірні відносини з користувачами, які здійснюють оплату

(1) Загальні положення

(1.1) Існує можливість підтримати роботу та подальший розвиток компанії wechange e.G. за допомогою здійснення добровільного платежу (так звана модель «Плати скільки хочеш»). Щодо правового регулювання здійснення цього добровільного платежу застосовуються виключно наведені нижче Загальні умови укладання угоди в редакції, чинній на момент здійснення добровільного платежу.
Відмінні умови не визнаються, за винятком випадків, коли компанія wechange e.G. надає свою явно виражену згоду в письмовому вигляді.

(1.2) Добровільний платіж не є пожертвуванням, що підлягає відрахуванню з оподатковуваної бази.

(2) Платіжне зобов’язання та параметри платежу

(2.1) Мова йде про добровільний платіж, який відправлено компанії wechange e.G. Добровільний платіж не пов’язаний з додатковим обов’язком виконання зобов’язання компанією wechange e.G. Добровільний платіж відповідає лише згоді відповідних користувачів оплатити відповідну грошову суму за користування платформою.

(2.2) Користувачі можуть самі визначати суму добровільного платежу. При реєстрації існує можливість визначення або зміни суми платежу, користувачі можуть в будь-який час внести зміни у відповідних налаштуваннях профілю. Платіжне зобов’язання не виникає відразу ж при натисканні кнопки «ВИБРАТИ ВНЕСОК» або «ВИБРАТИ СУМУ ВНЕСКУ», а тільки при натисканні кнопки
«ЮРИДИЧНО ОБОВ’ЯЗКОВО ПІДТВЕРДИТИ І СПЛАТИТИ». До цього користувачі повинні підтвердити, що вони прочитали Умови користування і згодні з їх дією. Натисканням кнопки «Моя сума» ще можна змінити обраний розмір суми добровільного платежу перед тим, як дати юридично обов’язкову згоду.

(2.3) Мінімальна сума становить 1,00 ЄВРО (один євро). Максимальна сума становить 100,00 ЄВРО (сто євро).

(2.4) Платіж здійснюється за допомогою Better Payment Germany GmbH ( «Провайдер»).

(2.5) При способі оплати кредитною карткою або PayPal після натискання кнопки «ЮРИДИЧНО ОБОВ’ЯЗКОВО ПІДТВЕРДИТИ І СПЛАТИТИ» користувачі перенаправляються на сайт стороннього постачальника, де необхідно пройти авторизацію для здійснення процесу оплати. При способі оплати за допомогою списання з банківського рахунку натисканням кнопки «ЮРИДИЧНО ОБОВ’ЯЗКОВО ПІДТВЕРДИТИ І СПЛАТИТИ» зареєстровані реквізити банківського рахунку перенаправляються провайдеру.

(3) Частота здійснення платежів
(3.1) Добровільний платіж являє собою періодичний платіж в автоматичному режимі. (3.2) Частота періодичних платежів — щомісячно, і вона не може бути
змінена користувачами. Термін попереднього повідомлення для системи платіжних доручень SEPA скорочується до п’яти днів.
(3.3) Користувачі можуть в будь-який час припинити здійснення платежів в своєму профілі. Після натискання кнопки «ПРИПИНИТИ ПЛАТІЖ» наступні списання більше не будуть проводитися. Поточний стан оплати зберігається до дати закінчення терміну і відображається в профілі.

(4) Рахунок

Після оплати генерується рахунок.

§ 8 — Внесення змін до Умов користування

(1) Час від часу може виникати необхідність внесення змін до цих Умов користування. У такому разі ми повідомлятимемо вас електронною поштою про заплановані зміни не пізніше, ніж за шість тижнів до набрання ними чинності.

(2) Якщо протягом чотирьох тижнів від моменту отримання повідомлення про зміни ви письмово (наприклад, електронною поштою) не заявите про своє заперечення, вважається, що ви надали згоду на внесення змін. Ми окремо звернемо вашу увагу на такий правовий наслідок у повідомленні про зміни.

(3) Якщо ви заявите про заперечення проти запланованих змін, це може бути для нас підставою для розірвання з вами відносин користування з моменту набрання такими змінами чинності.

§ 9 — Прикінцеві положення

(1) Користування платформою регулюється правом Федеративної Республіки Німеччина без урахування колізійних норм міжнародного приватного права. Такий вибір застосовуваного права не поширюється на випадки, коли він обмежує невід’ємні законні права споживача з постійним місцем проживання поза межами території Федеративної Республіки Німеччина.

(2) Відповідальним органом з питань захисту даних є Постачальник, указаний в § 1. Застосовуються наші положення про конфіденційність, з якими можна ознайомитися тут:

 

Станом на: 16. 12. 2019

 

Here you can find the current German version of 16.12.2019: German version