Select Page

Угода користувача

§ 1 Сфера застосування

Регулювання відносин для використання даного сайту між користувачем та керівником сайту WECHANGE eG (далі: провайдером) здійснюється в рамках даної угоди користувача. Використання сайту, і зокрема функцій спільноти, можливо лише в тому випадку, якщо користувач погоджується з угодою користувача.

§ 2 Реєстрація, участь, членство в спільноті

(1)   Умовою використання сайту і спільноти є попередня реєстрація. Після успішної реєстрації користувач стає членом спільноти.
(2)   Додаткового запиту для членства не потрібно.
(3)   Користувач не має надавати свій аккаунт стороннім особам. Користувач має зберігати свої дані у таємниці і охороняти їх від потрапляння до третіх осіб.
(4)   Інформація профілю користувача може бути доступна в середині спільноти всім зареєстрованим користувачам у будь-який час.
(5)   Доступ до інформації з профілю користувача може бути встановлено як публічний, щоб він був доступний не зареєстрованим відвідувачам сайту. За замовченням ця опція деактивована для захисту особистої інформації і може бути активована лише самим користувачем.
(6)   Користувачі самі несуть повну відповідальність за матеріали, які вони публікують.

§ 3 Обов’язки провайдера

(1)    Провайдер дозволяє користувачу в рамках даної угоди користувача публікувати матеріали на своєму сайті. Провайдер надає користувачу безкоштовну онлайн платформу з комунікативною функцією у межах своїх технічних та економічних можливостей. Провайдер докладає зусиль для якісного виконання своєї роботи. Провайдер не бере на себе обов’язки щодо якісного виконання своєї роботи. Зокрема, користувачі не мають права вимагати постійного поступу до послуг сайту.
(2)    Провайдер не несе відповідальності за правильність, зміст, надійність, актуальність та необхідність інформації, яка опублікована.

§ 4  Обмеження відповідальності

(1)   Вимога щодо відшкодування втрат користувачу виключається, якщо нічого іншого не було завчасно передбачено. Це попереднє обмеження відповідальності розповсюджується також на законних представників і виконавців провайдера, якщо користувач матиме до них претензії.
(2)   До зазначених в абзаці 1 виключень не відноситься відшкодування втрат через нанесення шкоди життю, тілу, здоров’ю, а також порушення значних договірних умов. Значними договірними умовами є такі, виконання яких необхідно для цілі договору. З обмеження відповідальності також виключається нанесення шкоди через порушення обов’язків провайдером, його законними представниками, чи виконавцями через попередній задум, або грубу халатність.

§ 5 Обов’язки користувача

(1) Користувач забов’язаний перед провайдером не публікувати матеріалів, які суперечать суспільній моралі, чи чинному законодавству. Користувачі також забов’язані не публікувати матеріалів,
·         Публікація яких є злочином, чи порушенням правопорядку,
·         Які порушують право інтелектуальної власності, положення про охорону товарних знаків, чи законодавство про конкуренцію,
·         Які протирічать закону про реалізацію правових норм,
·         Які несуть принижуючий, расистський, дискримінаційний, чи порнографічний сенс,
·         Містять рекламу.
(2) При невиконанні забов’язань з абзацу 1 провайдер є уповноважений відредагувати відповідні матеріали, або видалити їх та обмежити доступ користувача. Користувач забов’язаний відшкодувати провайдеру пов’язані з цим витрати.
(3) Провайдер має право видаляти матеріали і повідомлення, якщо ті будуть суперечити законодавству.
(4) Провайдер має право вимагати від користувача звільнення від вимог третіх осіб, які виникли в результаті порушень їх прав користувачем. Користувач забовязаний підтримати провайдера у захисті від такого роду претензій. Користувач має також нести видатки для відповідного правового захисту провайдера.

§ 6 Права користувача

(1) Права інтелектуальної власності щодо опублікованих матеріалів залишаються за відповідним користувачем. Користувач дає провайдеру право довгий час зберігати матеріали на сайті і надавати публічний доступ до них. Провайдер має право переміщати матеріали на своєму сайті і пов’язувати їх з іншими матеріалами.
(2) Користувач не має права вимагати від провайдера видалити, чи виправити створений ним матеріал.

§ 7  Припинення членства

(1) Користувач може завершити своє членство шляхом подання відповідної заяви провайдеру без дотримання будь-яких термінів. Провайдер відповідно обмежить доступ користувача.
(2) Провайдер уповноважений припинити членство у термін від двох тижнів до одного місяця.
(3) У випадку важливих причин, провайдер уповноважений одразу обмежити доступ користувача ще до вичерпання терміну.
(4) Провайдер уповноважений обмежити доступ користувача після припинення членства. Провайдер уповноважений, але не забов’язаний, після припинення членства видалити матеріали, які були опубліковані користувачем. Вимога користувача щодо передачі опублікованих матеріалів виключається.

§ 8 Зміна, або редагування пропозиції

(1) Провайдер уповноважений змінювати власні обов’язки.
(2) Провайдер уповноважений завершити свою роботу, попередньо повідомив про це за два тижні. У випадку закінчення роботи, провайдер уповноважений, але не забов’язаний видалити матеріали, які опублікував користувач.

§ 9 Юрисдикція

Договірні стосунки між провайдером та користувачем здійснюються в рамках законодавства Федеративної Республіки Німеччина. З-під цієї юрисдикції виводяться окремі розпорядження щодо прав споживачів у країнах, в яких постійно знаходиться споживач.